Ogłoszenie

Logo Rejon-LasInformujemy, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu programu operacyjnego województwa podkarpackiego na 2007-2013 zamierzamy zakupić niżej wymienione maszyny.
1. przedmiot zamówienia:
a) Strugarka 4. stronna. Wymagania: Ilość głowic – min 6 Maszyna powinna strugać elementy małe o wymiarach: Minimalna długość: 180 mm, Minimalna szerokość: 18 mm, W procesie produkcyjnym obrabiane są elementy o grubości maksymalnie 100 mm.
b) Centrum obróbcze CNC, Wymagania: 4 osie, Narzędzia: głowica wiertarska z pionowymi/poziomymi wrzecionami oraz piłą zintegrowaną, Elektrowrzeciono z magazynem narzędzi, Długość maksymalna obrabianych elementów meblowych: 210 cm, Szerokość obrabianych elementów: <50 cm,
c) Ładowarka do drewna. Przeznaczenie: Obsługa placu surowca drzewnego. Wielkość: manipulacja pojedynczymi kłodami, Wyposażenie: chwytak do kłód, widły, łyżka.
d) Automatyczna natryskowa lakiernia do elementów mebli. Wymagania: Lakiernia będzie lakierować elementy płaskie o grubości < 6 cm. Lakierowane będą wszystkie boczne krawędzie elementów oraz ich górna powierzchnia. Preferowany lakier: UV wodny. Zakład posiada obecnie urządzenie lakiernicze firmy Giardinia, w którym lakier UV nakładany jest bębnowo. Nowa lakiernia może być pomyślane jako uzupełnienie obecnej linii. Maksymalna szerokość lakierowanych elementów: 80 cm.
2. termin składania ofert: 31.10.2014
3. kryteria oceny ofert: a) cena maszyny wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem,
b) długość okresu gwarancyjnego,
c) referencje.
4. termin realizacji zamówienia
Maszyny kupowane będą z dofinansowaniem z UE. Program musi być zakończony w roku 2014. Z tego względu maszyny muszą być dostarczone najpóźniej do 10.12.2014. Oferta może dotyczyć także maszyn używanych pod warunkiem, że nie uzyskały uprzednio dofinansowania z UE. Złożona oferta może dotyczyć jednej lub więcej maszyn.
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres: Rejon-Las Sp. z o.o., ul. Lubelska 24, 37-370 Zaklików.

Rejon-Las Sp. z o.o. •  10 październik 2014Nasze produkty